آب شیرین کن حرارتی

طراحی و ساخت و نصب سیتم های آب شیرین کن با ظرفیت هر واحد 4500 متر مکعب در روز، از نوع تقطیر چند مرحله ای - تراکم حرارتی بخار ( MED-TVC ) مدل تولید همزمان برق و آب(CHP) این طرح به دلیل در اختیار داشتن بخار تولیدی بویلر، به عنوان منبع اصلی انرژی که حاصل بازیافت انرژی گازهای خروجی توربین است، مقرون به صرفه می باشد و هزینه تولید آب شیرین نسبت به سایر روشها کاهش می یابد.
آخرین خبرها