پوسته اگزوز توربين بخار

اين پوسته شامل سيلندرهاي داخلي و خارجي مي باشد كه از دو طرف به توربين و ژنراتور متصل مي گردد.
وزن این مجموعه 30 تن بوده و جنس آن استیل St37 و St52 می باشد.

آخرین خبرها