قطعه منتقل کننده بخار توربین بخار

اين قطعه بصورت يك مجموعه شش تكه بوده و هدايت گر بخار مي باشد كه از يك سمت به توربين و سمت ديگر به كندانسور متصل مي گردد.
وزن این مجموعه 95 تن بوده و جنس آن استیل St37 می باشد.

آخرین خبرها