تجهيزات مكانيكال نيروگاه بخار

شرکت ساخت تجهيزات سپاهان اجزاء تشکيل دهنده بويلر، توربين و کندانسور را تامین می کند.
آخرین خبرها