سیسنم اگزوز توربو کمپرسور

  این سیستم از یک سمت به کمپرسور متصل است و شدت صوت را كاهش مي دهد.
وزن سیستم 35 تن بوده و از سه قسمت اصلی تش یکل می شود و جنس آن استیل St37 و استنلس استیل SS304 می باشد.

آخرین خبرها