سيستم اگزوز توربین گازی

گازهاي خروجي توربين ازطريق اين سيستم خارج مي شوند این سازه فلزی به وزن تقریبی 210 تن بوده و از 8 قسمت تش یکل می شود.
که جنس فریم خارجی استیل Fe403B و جنس ورقهای لاینر داخلی استنلس استیل SS304 می باشد.

آخرین خبرها