کولر هوايی

اين كولر سيستم روغن كاري توربين و ژنراتور را خنك مي كند.
وزن این سیستم بدون تیوب باندلها 23 تن بوده و جنس آن استیل St44 می باشد.

آخرین خبرها