پوسته گاز داغ

پوسته داخلي، گاز داغ از محفظه احتراق را به سمت ورودي توربين جهت داده و پيرامون جريان هواي فشرده نيز قراردارد.
وزن این سازه 5/ 3 تن بوده و جنس آن آلیاژ استیل Inconel 617 می باشد.

آخرین خبرها