پخش کننده گاز

گاز خروجي از اين طريق به استك مي رسد و طي اين گذر فشار استاتيك بالا رفته و سرعت كاهش مي يابد.
وزن این سازه 7 تن بوده و جنس آن استنلس استیل SS321 می باشد.

آخرین خبرها