پوسته مرکزی توربین گاز

پوسته مرکزی در برگیرنده تجهیزات داخلی كمپرسور و توربين بوده و به محفظه احتراق متصل مي باشد.
 وزن این سیستم 42 تن بوده و جنس آن استیل H2 و 17mn4 می باشد.

آخرین خبرها