محفظه احتراق

دو محفظه احتراق در چپ و راست توربين قرار دارند كه احتراق سوخت با هواي فشرده با دماي ويژه مناسب ورود به توربين در آن انجام مي گردد.
وزن این محفظه حدود 15 تن بوده و جنس آن آلیاژ استیل Inconel 617 می باشد.

آخرین خبرها