گواهی‌نامه‌ها و جوایز

کسب مقام برترین شرکت گروه مپنا در حوزه HSE:

در پنجمین همایش سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE گروه مپنا که روز پنجشنبه مورخ 18/8/ 91 در محل سالن همایشهای وزارت نیرو در تهران و با حضور مدیران عامل و مدیران وسرپرستان  HSE شرکت های گروه برگزار گردید. براساس ارزیابی HSE که از طرف ستاد گروه مپنا صورت گرفت  شرکت ساخت تجهیزات سپاهان موفق به کسب مقام برترین شرکت گروه و دریافت تنها تندیس و لوح تقدیر ویژه همایش مذکور، گردید. همچنین آقای مهندس مساح بعنوان رئیس واحد HSE نیز موفق به اخذ تقدیرنامه از طرف مدیریت عامل گروه مپنا گردید.

 
 

آخرین خبرها
همایش ها و کنفرانس ها