فرصت های شغلی

نیاز های جاری:
   -
یک نفر فوق لیسانس مکانیک یا رشته های مرتبط  با حداقل 12 سال سابقه در بخشهای مهندسی و کنترل کیفیت ( ترجیحاً تسلط بر تستهای NDT ) .
- فوق لیسانس مکانیک گرایش طراحی کاربردی
- فوق لیسانس عمران سازه

نیازهای آتی: