شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا موفق به اخذ گواهینامه های مدیریت کیفیت iso 9001، مدیریت زیست محیطی iso 14001 و OHSAS 18001: 2007 شد.
به گزارش روابط عمومی، شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در ممیزی دی ماه ۱۳۹۶ توسط شرکت توف نورد، موفق به اخذ گواهینامه های مدیریت کیفیت ISO 9001، مدیریت زیست محیطی ISO 14001 بر مبنای ویرایش  2015 و تمدید گواهینامه OHSAS 18001:2007 بدون هیچ عدم انطباقی گردید.

شایان ذکر است به روز آوری و استقرار این سیستم بدون مشاور برون سازمانی و توسط طرح ریزی کارشناسان داخلی شرکت انجام شده است.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
آخرین خبرها