تعیین فرآیند توسعه شایستگی های محوری برای کسب و کار مطالعه موردی در شرکت ساخت تجهیزات سپاهان (گروه مپنا)

معصومه سعیدی
1393
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
آخرین خبرها