مدیریت عرضه و تقاضا و حرکت به سمت تولید ناب

چکیده :
با توجه به اهمیت برق و انرژی الکتریکی در دنیای امروز نگارنده این مطالب بر آن شد تا به درک کاملی از مدیریت عرضه و تقاضا در این صنعت و حرکت به سوی تولید ناب بپردازد. در این مقاله سعی بر آن شده تا به مفاهیم کلیدی و درجه اهمیت مدیریت عرضه و تقاضا و تولید ناب پرداخته شود. همچنین با نیاز به محصولات صنعت برق (که یکی از اساسی ترین صنایع زیر بنایی یک کشور می باشد) و توجه به مدیریت تامین و مصرف آن شاخصی بسیار مهم در رشد و پیشرفت جوامع امروزی محسوب می شود، لذا برای برنامه ریزی، مدیریت . نظارت بر روند تولید و میزان مصرف با رویکرد ارتقا و بهبود کسب و کار و کاستن از نگرانی های زیست محیطی، لازم است تا راهکارهای اساسی و منطبق بر شرایط واقع بینانه اقتصادی را به جای افزایش تولید برای سیاست گذاری های کلان مشخص نمود و در این مورد "مدیریت عرضه و تقاضا و حرکت در راستای کار کردی نمودن تولید ناب" راهکاری بسیار منایب به نظر می رسد.
در سال های اخیر افزایش هزینه تولید برق، سرمایه گذاری های کلان مورد نیاز برای ایجاد نیروگاه ها، آلودگی های زیست محیطی مربوط به تولید انرژی الکتریکی و مسائل مربوط به آن، گرم شدن سطح کره زمین و گرانتر شدن سوخت مورد نیاز نیروگاه ها، به انضمام تاثیرات پیش بینی نشده در اثر تغییرات مداوم باروری عمر نیروگاه ها، مدیریت عرضه و تقاضای برق، به صورت یک مسئله پر اهمیت تبدیل شده است که می توان پس از جاری سازی و اعمال مدیریت مذکور به نتایجی از قبیل ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای برق، صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در نیروگاه ها، کمک به کاهش آلودگی زیست محیطی و موارد دیگر دست یافت.
واژه های کلیدی :
عرضه، تقاضا، تولید ناب، اتلاف منابع، مدیریت عرضه و تقاضا، تولید چابک.
آخرین خبرها