تصاویر مرتبط با همایش ها

هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناو
نخستین همایش ملی بازرسی فنی و کنترل کیفیت در
هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
همایش واحدهای گازی GE-F9‌ و چرخه ترکیبی مربوط
دومین همایش توسعه دانش بنیان صنایع نفت گازپتر
چهارمین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انر
یازدهمین همایش روز ملی مهندسی
كنفرانس بين المللي سازه